Rabatt på sommerleir

Aktiviteter
Alle regionlag i Human-Etisk Forbund støtter sine lokale ungdommer ved å dekke deler av eller hele deltakeravgiften på sommerleir. Her finner du informasjon om hvor mye du kan få dekket av ditt regionlag.

Agder

Bor du i Agder dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden AGDER under påmeldingen.

Akershus 

Bor du i Akershus dekker Human-Etisk Forbund 1700 kr av deltakeravgiften din hvis du er medlem eller humanistisk konfirmant. Bruk rabattkoden AKERSHUS under påmeldingen.

Buskerud

Bor du i Buskerud dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften for de 20 første som melder seg på. Bruk rabattkoden Buskerud under påmeldingen.

Finnmark 

Human-Etisk Forbund dekker hele deltakeravgiften for medlemmer og humanistiske konfirmanter. Bruk rabattkoden FINNMARK1 under påmelding.

Er du ikke medlem av HU dekkes 1500kr av deltakeravgiften. Bruk rabattkoden FINNMARK2 under påmeldingen.

Hordaland

Bor du i Hordaland dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften din, dersom du kan fortelle litt om hvordan leiren var på regionlagets nettsider og sosiale medier i etterkant. Bruk rabattkoden HORDALAND under påmeldingen.

Innlandet

Bor du i Innlandet dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden INNLANDET under påmeldingen.

Møre og Romsdal 

Human-Etisk Forbund dekker 2000kr av deltakeravgiften for de 25 første som melder seg på, så hvis du er medlem eller humanistisk konfirmant i 2022 får du gratis leir. Bruk rabattkoden MØRE OG ROMSDAL under påmeldingen.

Nordland

Human-Etisk Forbund dekker hele deltakeravgiften for medlemmer og humanistiske konfirmanter. Bruk rabattkoden NORDLAND1 under påmelding.

Er du ikke medlem av HU dekkes 1500kr av deltakeravgiften. Bruk rabattkoden NORDLAND2 under påmeldingen.

Oslo 

Bor du i Oslo dekker Human-Etisk Forbund 1300 kr av deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden OSLO under påmeldingen.

Rogaland

Bor du i Rogaland dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden ROGALAND under påmeldingen.

Sogn og Fjordane 

Bor du i Sogn og Fjordane dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften for de 10 første som melder seg på fra Sogn og Fjordane, så vær rask! Bruk rabattkoden SOF under påmeldingen.

Telemark

Human-Etisk Forbund dekker hele deltakeravgiften for de 10 første som melder seg på fra Telemark, så vær rask! Bruk rabattkoden TELEMARK under påmeldingen.

Troms

Human-Etisk Forbund dekker hele deltakeravgiften for medlemmer og humanistiske konfirmanter. Bruk rabattkoden TROMS1 under påmelding.

Er du ikke medlem av HU dekkes 1500kr av deltakeravgiften. Bruk rabattkoden TROMS2 under påmeldingen

Trøndelag

Bor du i Trøndelag og er medlem av Humanistisk Ungdom eller ønsker å bli det når du fyller 15 dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften for de 10 første som melder seg på fra Trøndelag, så vær rask! Bruk rabattkoden TRØNDELAG under påmeldingen.

Vestfold 

Bor du i Vestold dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften for de 15 første som melder seg på fra Vestfold, så vær rask! Bruk rabattkoden VESTFOLD under påmeldingen.

Østfold

Bor du i Østfold dekker Human-Etisk Forbund 1300 kr av deltakeravgiften til de 10 første som melder seg på fra Østfold, så vær rask! Bruk rabattkoden ØSTFOLD under påmeldingen.