Rabatt på sommerleir

Alle regionlag i Human-Etisk Forbund støtter sine lokale ungdommer ved å dekke deler av eller hele deltakeravgiften på sommerleir. Her finner du informasjon om hvor mye du kan få dekket av ditt regionlag.

Akershus 

Bor du i Akershus dekker Human-Etisk Forbund 1300 kr av deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden AKERSHUS under påmeldingen.

Agder

Bor du i Agder dekker Human-Etisk Forbund 1400 kr av deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden AGDER under påmeldingen.

Buskerud

Bor du i Buskerud dekker Human-Etisk Forbund 1500 kr av deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden Buskerud under påmeldingen.

Finnmark 

Human-Etisk Forbund dekker hele deltakeravgiften for de 4 første som melder seg på fra Finnmark, så vær rask! Bruk rabattkoden FINNMARK under påmeldingen.

Hedmark

Bor du i Hedmark og er medlem av Humanistisk Ungdom eller ønsker å bli det når du fyller 15 dekker Human-Etisk Forbund 1200 kr av deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden HEDMARK under påmeldingen.

Hordaland

Bor du i Hordaland dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften din, dersom du kan fortelle litt om hvordan leiren var på regionlagets nettsider og sosiale medier i etterkant. Bruk rabattkoden HORDALAND under påmeldingen.

Møre og Romsdal 

Human-Etisk Forbund dekker hele deltakeravgiften for de 10 første som melder seg på, som enten er medlemmer av Humanistisk Ungdom eller ønsker å bli det når de fyller 15. Bruk rabattkoden MØRE OG ROMSDAL under påmeldingen.

Nordland

Human-Etisk Forbund dekker hele deltakeravgiften for de 4 første som melder seg på fra Nordland, så vær rask! Bruk rabattkoden NORDLAND under påmeldingen.

Oppland 

Bor du i Oppland og er medlem av Humanistisk Ungdom eller ønsker å bli det når du fyller 15 dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden OPPLAND under påmeldingen.

Oslo 

Bor du i Oslo dekker Human-Etisk Forbund 1300 kr av deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden OSLO under påmeldingen.

Rogaland

Bor du i Rogaland dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden ROGALAND under påmeldingen.

Sogn og Fjordane 

Bor du i Sogn og Fjordane dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden SOGN OG FJORDANE under påmeldingen.

Telemark

Human-Etisk Forbund dekker 1500 kr av deltakeravgiften for de 10 første som melder seg på fra Telemark, så vær rask! Bruk rabattkoden TELEMARK under påmeldingen.

Troms

Human-Etisk Forbund dekker hele deltakeravgiften for de 4 første som melder seg på fra Troms, så vær rask! Bruk rabattkoden TROMS under påmeldingen.

Trøndelag

Bor du i Trøndelag og er medlem av Humanistisk Ungdom eller ønsker å bli det når du fyller 15 dekker Human-Etisk Forbund hele deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden TRØNDELAG under påmeldingen.

Vestfold 

Bor du i Vestold dekker Human-Etisk Forbund halve deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden VESTFOLD under påmeldingen.

Østfold

Bor du i Østfold dekker Human-Etisk Forbund 1200 kr av deltakeravgiften din. Bruk rabattkoden ØSTFOLD under påmeldingen.