Jobb hos oss!

Nyheter
Vi har ledig stilling som organisasjonsrådgiver. Organisasjonsrådgiver er en av tre ansatte, og inngår i kontorfellesskapet sammen med arbeidsutvalget.

Arbeidsoppgaver i stillingen vil primært være knyttet til 

 • Organisasjonsutvikling 

 • Rekrutteringsarbeid 

 • Proaktiv oppfølging av HUs lokallag og frivillige i samarbeid med sentralstyrets lokallagsutvalg 

 • Lokallagsadministrasjon, sikre oppfylling av formelle krav 

 • Skolering av tillitsvalgte og lokallag, kompetansebygging i organisasjonen 

 • Administrasjon av HU-fondet (Frifondmidler) 

 • Være med som ansvarsperson på HUs sommerleir, som for mange i organisasjonen er årets høydepunkt 

 

Øvrige arbeidsoppgaver som kan forventes å tilfalle stillingen er 

 • Arrangere seminarer og digitale aktiviteter  

 • Landsmøteforberedelse 

 • Økonomioppfølging  

 • Kampanjearbeid 

 • Andre forefallende oppgaver 

 
Vi er særlig på jakt etter en person som har gode evner til selvledelse, initiativ og evnen til å sette seg inn i ting raskt, da det legges opp til stor grad av selvstendighet i eget arbeid. Det er også helt nødvendig med god forståelse for frivillige organisasjoner.  

I tillegg til dette ser vi etter en person med flest mulig av disse kvalifikasjonene: 

 • Erfaring fra frivillige organisasjoner, og helst ungdomsorganisasjoner 

 • Erfaring fra lokallagsarbeid 

 • Erfaring med prosjektledelse 

 • Erfaring med rekruttering og/eller organisasjonsutvikling  

 • Svært gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig 

 • Erfaring med skolering og/eller pedagogisk arbeid 

 • Kjennskap til støtteordninger for frivillige organisasjoner, særlig Frifond organisasjon 

 

Personlige egenskaper som kommer godt med i denne stillingen 

 • Samfunnsorientert, og har interesse av livssynspolitiske saker. 

 • Initiativrik, god gjennomføringsevne, og arbeider strukturert.  

 • Du er fleksibel. Du evner å skifte retning i arbeidet ditt, å påta deg nye arbeidsoppgaver, også i travle perioder. 

 • Du lærer raskt og oppsøker informasjon når nødvendig 

 • Du liker å jobbe med mennesker, og har gode samarbeidsevner 

 • Du liker å ha det hyggelig på arbeidsplassen og kan bidra til det sosiale fellesskapet  

 

 

Humanistisk Ungdom holder til vanlig til i lyse lokaler på Grønland i tilknytning til Human-Etisk Forbunds hovedkontor, men jobber for tiden mest fra hjemmekontor Vi har kjernetid fra 9-15 hver dag, men denne vil kunne tilpasses kvelds- og helgearbeid. Noe arbeid på kveld og helg må påregnes, for eksempel i sammenheng med landsmøte og sommerleir, men også i forbindelse med møter med frivillige som ikke nødvendigvis har tid til å møtes på dagtid.  

 
Humanistisk Ungdom er ungdomsorganisasjonen til livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. På grunn av arbeid med organisasjonens politikk og ideologi, må den ansatte kunne stille seg bak Humanistisk Ungdoms verdier og formål, og vil bli spurt om dette i et intervju. 

Stillingen har en lønnsramme innenfor Statens lønnstrinn 19 og 34. Nyansatte blir innplassert på et trinn i lønnsspennet i tråd med tjenesteansiennitet, utdanning og erfaring i relevante stillinger og/eller verv. 
 
Det gjøres oppmerksom på at politiattest skal framlegges ved ansettelse for arbeid med barn og unge. 

Om søknaden 

I søknaden din bør du skrive litt om hvorfor du har lyst å jobbe i akkurat Humanistisk Ungdom, hvilken erfaring du tar med deg som kan være nyttig for jobben hos oss og når du har mulighet til å starte dersom du får tilbud om jobben. Søknad og CV sendes som PDF til HUstilling@human.noReferanser, attester og vitnemål spør vi etter senere, så de trenger du ikke å sende til oss nå. 

 
Ønsket oppstart er så snart som mulig, gjerne allerede 1. Juni, men for den rette kandidaten kan vi være fleksible. Søknadsfrist er 17.mai, og vi planlegger å sette i gang med intervjuene så raskt som mulig etter dette.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Katherine Pedersen på 930 63 253  (mellom 9 og 15) eller e-post ungdom@human.no.