How to Jesus

Vil også du utføre mirakler i hverdagen? Humanistisk Ungdom har løsningen!

I dagens samfunn får stadig flere muligheten til å dele informasjon med stadig flere mottakere. Hver eneste dag blir vi bombardert med ny informasjon, noe som gjør det veldig viktig å klare å skille hva som er sant og hva som er bullshitt. Dessverre velger alt for mange i Norge å tro på ting det ikke er noe vitenskapelig eller rasjonelt grunnlag for. Dette kommer for eksempel til syne gjennom vaksinemotstand, konspirasjonsteorier og bokstavelige tolkninger av religion. 

 

Humanistisk Ungdom jobber for mer kritisk tenkning i samfunnet, og at spesielt unge skal utvikle sine evner til å oppdage falsk informasjon. 

 

I brosjyren “How to Jesus” bruker vi Jesus sine mirakler som eksempler på noe man ved kritisk tenkning burde innse at ikke stemmer. En undersøkelse fra 2018 viser at så mye som 20% i Norge tror på miraklene slik bibelen beskriver dem. I brosjyren bruker vi humor for å få frem at miraklene neppe skjedde akkurat slik bibelen påstår.

 

Les hele brosjyren her!