Stille til valg

Landsmøtet 2017 skal velge ny leder, nye representanter til Sentralstyret, en ny Kontrollkomité og en ny Valgkomité. Alle medlemmer kan stille til valg!

Har du et stort engasjement og mye tid du gjerne vil bruke på verdens beste ungdomsorganisasjon? Vil du hjelpe til å videreutvikle Humanistisk Ungdom?

Da søker valgkomiteen deg! Det gjør ingenting om du er liten eller stor, har mye eller lite erfaring, for valgkomiteen søker deg som har lyst til å bidra.


Ildsjeler i lokallaget?
Kjenner du noen som kunne passet til å sitte i Humanistisk Ungdoms sentralstyre? Har dere noen ildsjelder i lokallaget som kanskje kan bidra på nasjonalt plan?

Da vil Valgkomiteen høre fra deg. Send e-post til huvalgkomite@human.no. Send navn og tlf. til vedkommende, og hvorfor du synes at personen passer til et styreverv.

Stiller du til valg før 26. mars, har du mulighet til å bli innstilt av Valgkomiteen. Alle kandidater som har stilt til valg før 26. mars blir presentert i sakspapirene til Landsmøtet 2017. Du vil da ha større mulighet til å bli kjent som kandidat. Fyll ut skjema nedenfor og still til valg!

 

 

Disse vervene er på valg i år

Leder

Lederen er Humanistisk Ungdoms fremste ansikt utad, dvs. i media og kontakt med politikere, Human-Etisk Forbund og andre. Hen har det øverste ansvaret for at arbeidsprogrammet blir gjennomført og styrets arbeid generellt. Lederen må også holde seg oppdatert om relevante politiske saker.

Å være leder er et fulltidsverv som er honorert. Leder møter daglig på kontoret i Oslo. Leder har personalansvar for Humanistisk Ungdoms ansatte.

Økonomileder

Økonomilederen er en nestleder med særskilt ansvar  for økonomien. Det vil si at hen passer på å ha oversikt over økonomien og gi leder og sentralstyret informasjon om den økonomiske statusen. Økonomileder deler ut midler til lokallagene fra HU-fondet. 

Å være økonomileder er et omfattende verv som er honorert. Økonomileder møter ukentlig på kontoret i Oslo. 

Sentralstyremedlemmer

Sentralstyret er ansvarlig for å drive organisasjonen mellom landsmøtene. I løpet av året møtes sentralstyret omtrent åtte ganger for å fatte avgjørelser. Medlemmer av Sentralstyret må også jobbe mellom styremøtene. Styremedlemmene er ansvarlige for å følge opp lokallagene og har ansvar for å gjennomføre alt som står i arbeidsprogrammet. Dette betyr blant annet at sentralstyremedlemmene skal arrangere seminarer, sommerleir og landsmøte. Sentralstyret har ansvar for organisasjonens økonomi og vedtar budsjett.

Å være sentralstyremedlem er et omfattende verv som ikke er honorert.

Medlemmer av Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal gå gjennom organisasjonens regnskap og overse forvaltningen av midler og formål, samt at alle organisasjonsledd handler i tråd med vedtatte vedtekter og retningslinjer.

Medlemmer av Valgkomiteen

Valgkomiteen arbeider mellom Landsmøtene for å motivere aktive medlemmer til å stille til tillitsverv. Når det nærmer seg Landsmøte og valg, innstiller valgkomiteen på de beste kandidatene til å sitte i Sentralstyret og Kontrollkomiteen.

Det er sentralstyret som kommer med innstilling til ny Valgkomité.