Refusjon

Refusjon fra lokallaget

Dersom du skal ha refusjon fra lokallaget ditt leverer du refusjonsskjema til økonomiansvarlig i lokallaget. Dette gjelder for eksempel hvis du har kjøpt inn mat og drikke til et lokallagsmøte.

Du kan sende refusjonsskjema  og kvitteringer i posten eller scanne/ta bilde og sende det på e-post. Bruk tape til å feste kvitteringer på baksiden av arket.

Frist for å be om refusjon

Refusjonsskjema med kvitteringer må leveres innen 30 dager etter utlegget. Refusjonsskjema som kommer inn etter denne fristen blir normalt ikke refundert.

Hvor dyr kan reisen være?

Ved reiser som dekkes av Humanistisk Ungdom skal normalt billigste reisemåte inkludert alle moderasjoner benyttes. Alle reiser skal bestilles så tidlig som mulig.

Økonomiske retningslinjer

Humanistisk Ungdom har økonomiske retningslinjer som lokallagene følger. 

 

Gode rutiner for refusjoner i lokallaget   

Når noen legger ut penger for lokallaget, for eksempel kjøper brus til et møte, skal pengene refunderes.

  • Sjekk alltid at beløpet på regninger og kvitteringer stemmer

  • Økonomiansvarlig signerer på refusjonsskjema og daterer dag for utbetaling i nettbank.

  • Økonomiansvarlig går inn i nettbanken, registrerer refusjonen og godkjenner første gang. Den andre disponenten i lokallaget (leder) går inn i nettbanken og godkjenner andre gang.

  • Husk alltid å betale regninger innen betalingsfristen

  • Et refusjonskjema behandles som en regning. Signer og arkiver.


Når revisor på slutten av året skal godkjenne at pengene i lokallaget er brukt riktig må lokallaget kunne dokumentere hva pengene er brukt på. Utbetaling av penger skal synes i regnskapet og arkiveres i et regnskapsarkiv. Derfor må det alltid fylles ut refusjonskjema for alle utbetalinger der du forklarer hvilket arrangement eller budsjettpost pengene har blitt brukt til.