Økonomiansvarlig

  • Økonomiansvarlig lager et budsjett og et regnskap for lokallaget.
  • Økonomiansvarlig søker om støtte fra HU-fondet og Human-Etisk Forbund slik at lokallaget har penger til å gjennomføre aktiviteter.
  • Når noen har lagt ut for lokallaget er det økonomiansvarlig som mottar refusjonsskjema og betaler ut pengene fra lokallagets konto sammen med leder.