Lokallagskonto

Økonomi for lokallag

Nytt i 2020 er at lokallagenes økonomi nå administreres i Tripletex.

Leder og økonomiansvarlig har hovedansvaret for bruk av Tripletex, og gis tilgang til systemet slik at de kan legge inn refusjonskrav for utlegg de har gjort. 

Refusjoner

Alle utlegg som gjøres for lokallaget refunderes fra nå av direkte gjennom tripletex. Den som skal ha penger tilbake må ta vare på kvittering, og så logge seg inn i Tripletex for å legge inn et refusjonskrav.

Når det legges inn et refusjonskrav er det viktig at alle disse tingene blir riktig:

-          Prosjekt er lik lokallaget

-          Fullt leselige kvitteringer skal legges ved refusjonskravet. NB! Det skal kun være en kvittering per vedlegg, og en utleggspost per kvittering. Det vil si at dersom du har kjøpt to bussbilletter, så skal de legges inn som to vedlegg, og du skal føre opp en linje for hver av kvitteringene og ikke slå dem sammen til en utgift.

-          Dato skal være lik den datoen som står på kvitteringen

Refusjoner godkjennes av kontoret.

 

Faktura

Det er også enkelt for lokallaget å betale faktura dersom de har kostnader som er for store til at privatpersoner legger ut eller dersom det ikke kan betales med kort, f.eks. hvis de har leid en hytte til en hyttetur eller arrangert escaperoom. Lokallaget gir følgende informasjon om hvem som skal faktureres til stedet som skal sende faktura:

Humanistisk Ungdom

Postboks 9076 Grønland

0133 Oslo

Faktura merkes med lokallagets navn og sendes til ungdom@human.no. Der finner de ansatte fakturaen og legger den inn i Tripletex til direkte remittering under det lokallagets prosjekt. Dersom det er tvil om hvorfor de har brukt de pengene kan mer informasjon etterspørres.

Lokallaget kan også sende inn faktura til kontoret selv. Da må fakturaen scannes og legges ved, og en forklaring på aktiviteten følge med i mailen.

 

Regnskap

I Tripletex føres regnskap automatisk, og lokallagene trenger derfor ikke føre eget regnskap. I januar tar organisasjonsrådgiver ut årsrapport (årsregnskap) for lokallaget som de kan behandle på sitt årsmøte. I løpet av året vil organisasjonsrådgiver jevnlig sende ut oppdateringer om hvor mye penger lokallagene har igjen på konto.

 

Tilgang til systemet

For å få tilgang til Tripletex må organisasjonsrådgiver få følgende informasjon på e-post merket "Tilgang Tripletex": 

Navn:

Adresse:

Postnummer:

Epost:

Fødsels og personnr:

Kontonummer til konto refusjon skal føres til:

Mob:

Rolle i lokallaget (eks. økonomiansvarlig):

 

Spørsmål?

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver, Miriam Einangshaug

E-post: miriam.einangshaug@human.no

Mobil: 974 31 311