Lokallagskonto

Bankkonto for lokallag

Humanistisk Ungdom sentralt bistår lokallagene med å opprette lokallagskonto.

Kontoen administreres via nettbank. Leder og økonomiansvarlig i de respektive lokallagene disponerer i fellesskap nettbanktilgangen til sitt lokallag. 

Både leder og økonomiansvarlig skal ha tilgang til lokallagets konto, sånn at de kan logge inn i nettbanken og betale regninger sammen. Alle utbetalinger må godkjennes av både leder og økonomileder i nettbanken. Dersom en av dere er forhindret fra å godkjenne en betaling kan dere kontakte kontoret og be dem gjøre den siste godkjenningen i nettbanken.

For å få tilgang til lokallagets bankkonto tar du kontakt med HU-kontoret og ber om å få opprettet bruker.