HU-fondet

Om HU- fondet

HU- fondet er en økonomisk støtteordning for lokallag i Humanistisk Ungdom, som har som formål å stimulere til aktivitet i lokallagene. Fondet er basert på penger fra støtteordningen FriFond- organisasjon som forvaltes av landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Husk å søke i god tid!

Behandling av søknad kan ta opptil 3 uker. Behandling tar som regel lengre tid om søknaden må behandles av et høyere ledd eller under ferieavvikling.  

Rapportering

Penger som er brukt skal rapporteres i Tripletex. Dette systemet skal alle lokallag ha tilgang til. Hvis du trenger bistand, ta kontakt med ungdom@human.no. 

Vis oss hva ditt lokallag bruker HU- fondet til! 

Ta bilder og send oss en mail med beskrivelse av hva dere har gjort til ungdom@human.no. Merk e-posten med "Dette bruker vi HU-fondet til" så tar vi det med i neste nyhetsbrev.

 

Retningslinjer for HU- fondet

Illustrasjonsbilde - Monopolpenger

Spørsmål?

Ved spørsmål om HU- fondet ta kontakt med vår organisasjonsrådgiver, Miriam Einangshaug

E-post: miriam.einangshaug@human.no

Mobil: 974 31 311

Miriam Einangshaug- organisasjonsrådgiver med ansvar for HU- fondet