Årsmøter

Alle lokallag må ha minst 5 medlemmer og velge et styre på minst 3 personer. Hvert år har lokallagene årsmøter. Her kan du lese mer om årsmøter og hva det vil si å sitte i et lokallagsstyre.

Lokallag i Humanistisk Ungdom må ha et styre på minst tre personer: En leder, en nestleder og en økonomiansvarlig. Disse velges på et årsmøte. 

Alle lokallag får tilbud om å delta på egne seminarer for tillitsvalgte i lokallagsstyrer i løpet av året.

Er det noe mer dere lurer på av stort eller smått, kan dere ta kontakt med sekretariatet eller lokallagsfadderen. 

Årsmøter i lokallag

Lokallagene har årsmøter mellom 15.januar og 29.februar hvert år. Alle medlemmene i lokallaget inviteres til årsmøtene. På et årsmøte velger man lokallagsstyre og delegater til Humanistisk Ungdoms landsmøte. Etter årsmøtet sender lokallaget inn årsrapport og regnskap for året som gikk.

Les hvordan man gjennomfører årsmøter på 1-2-3

Ekstraordinære årsmøter 

Hvis lokallaget ikke kan vente til neste årsmøte med å velge nytt styre kan dere innkalle til et ekstraordinært årsmøte. Spør lokallagsfadderen din om hjelp til å avholde ekstraordinært årsmøte! Ekstraordinære årsmøter følger samme regler som vanlige, men er utenom sesong, og trenger ikke nødvendigvis å ta opp like mange saker. Se lenken over og ta kontakt!