Årsmøter

 Nyheter | Humanistisk Ungdom

Fullstendig gjennomgang av gjennomføring av årsmøter finner du under ressurser (årsmøter på 1-2-3)

 

Hvert år skal alle lokallag ha årsmøter hvor en velger nytt styre, godkjenner regnskapet sitt og legger grunnlaget for neste års aktivitet i lokallaget. På denne siden finner du litt grunnleggende informasjon om å avholde årsmøte.

Alle årsmøter skal bli avholdt mellom 15.januar og 28.februar.

Ekstraordinært årsmøte? Kontakt: renate.hamm@human.no.

 

Ressurser til årsmøtet:

Mal årsrapport

Mal årsberetning

Mal årsmøteprotokoll

Årsmøter på 1-2-3

Organisatorisk strategi

 

Planlegging:

Allerede i november/starten av desember skal dato for neste årsmøte være landet og rapportert inn til kontoret. Det betyr at planlegging må skje tidlig. Det er ikke veldig vanskelig å stelle i stand et årsmøte, men det er noen viktige ting å ha kontroll over:

 • Ha en årsmøtedato mellom 15.januar og 28.februar
 • Finn et passende lokale det er relativt lett å komme seg til.
 • Finn ut hvem som skal være møteleder, og hvem som skal referere.
 • Lag gode sakspapirer og pass på fristene.
 • Informer medlemmene om at årsmøtet skjer!

 

Under årsmøtet:

Under årsmøtet er det noen faste saker som må til behandling. Disse er:

 • Årsrapport
 • Regnskap – sendes av organisasjonsrådgiver etter nyttår
 • Valg
 • Organisatorisk strategi

I tillegg skal årsmøteprotokoll fylles ut og sendes inn.

 

Utover dette kan dere også behandle:

 • Debatt om LM-saker
 • Valg av valgkomité
 • Budsjett
 • Aktivitetsplan

 

Etter årsmøtet:

Etter årsmøtet skal utfyllt og signert årsmøteprotokoll sendes inn til ungdom@human.no  

 

 

 

Lykke til! :)