Lokallagsdrift

Alle lokallag må ha minst 5 medlemmer og velge et styre på minst 3 personer. Hvert år har lokallagene årsmøter. Her kan du lese mer om årsmøter og hva det vil si å sitte i et lokallagsstyre.