Hyttetur

En hyttetur kan være både morsomt og sosialt, men det krever en del planlegging. Det er mange ting som skal huskes på, og det er lett å glemme små, men viktige detaljer. Når du skal arrangere hyttetur er det ekstra viktig å planlegge godt og god tid i forveien. En godt planlagt og godt gjennomført hyttetur kan bli stor suksess!

Planlegging

 • Sett dato og klokkeslett god tid i forveien. Bestem hvor lang hytteturen skal være, om dere skal ha en eller to overnattinger.

 • Finn en egnet plass å være. Undersøk om dere kjenner noen som kan låne dere en hytte eller om det finnes hytter dere kan leie.  

 • Sjekk om lokallaget har penger på kontoen som kan brukes til turen, eller søk om penger fra HU-fondet.

 • Finn et tema for hytteturen.

 • Lag et program for hytteturen god tid i forveien som kan deles med medlemmene. Et spennende program kan få flere interessert i hytteturen.

 • Lag en påmelding og en påmeldingsfrist slik at dere vet hvem og hvor mange som er med.

 • Har dere deltagere under 18 år må dere få navn og telefonnummer til deres foresatte/pårørende.

 • Finn ut om dere skal ha en deltakeravgift og hva denne i så fall skal være på.

 • Planlegg hvilke aktiviteter dere skal ha på turen. Dette kan være leker, spill, foredrag, diskusjoner, workshops og mye mer.

 • Undersøk hva slags utstyr som allerede finnes på hytta, som for eksempel kjøkken, redskaper til matlaging, sengeplasser, toaletter og dusj, teknisk utstyr til powerpoint eller filmvisning. Planlegg matlaging, overnatting og aktiviteter utfra dette.

 • Undersøk hvordan dere skal reise til hytta, om det går kollektiv transport, om noe kan kjøre dere, eller om dere må leie bil eller buss for å komme dere dit. Bestem dere for om reisen skal dekkes av lokallaget eller om deltagerne må betale for reisen selv.

 • Fordel ansvarsoppgaver. Lag en intern plan for turen hvor det står hvem som skal gjøre hva og til hvilken tid. Planen bør inneholde hvem som har ansvaret for å leie hytte, kjøpe mat, holde aktiviteter, kontakte innledere og andre viktige oppgaver. Det kan også være lurt å utnevne noen som har det overordnede ansvaret for hytteturen og som ser til at alle oppgaver blir gjort.

 

Gjennomføring

 • Informer om hytteturen i god tid. Lag et arrangement på Facebook og inviter venner. Du kan sende e-post til lokallagets medlemmer. Om du ønsker å nå ut til flere enn lokallagets medlemmer kan du kontakte i Human-Etisk Forbunds fylkeslaget der du bor, og spør hvordan du kan gjøre det. Du kan henge opp plakater, dele ut flyers, sett inn annonse i lokalavisa og snakk om filmkvelden med venner og bekjente.

 • Informer godt og tydelig om hva deltagerne trenger å ta med seg. Dette kan for eksempel være toalettsaker, sengeklær/soveposer, håndduker, klær tilpasset årstiden og været.

 • Det er fint om alle deltagere kan reise sammen, slik at ingen må finne frem på egenhånd.  

 • før deltagerne møter opp må noen dra for å gjøre klart lokalene.

 • Kjøp inn alt dere trenger av mat, drikke, snacks og annet utstyr. Kjøp inn mat som kan tilberedes med det utstyret som er tilgjengelig på plassen dere skal være.

 • Alt utstyr må være på plass, og all mat må kjøpes inn før deltagerne kommer.

 • Heng opp plakater med tidsprogram slik at dette er tilgjengelig for alle.

 • Når alle deltagere har kommet bør man ha et felles møte hvor man kan presentere programmet, gå gjennom regler og presentere de som er ansvarlige for arrangementet. Det er viktig at alle vet hvem som har hovedansvaret og hvem man kan spørre om man lurer på noe.

 • Arranger bli kjent-aktiviteter så tidlig som mulig.

 • Del inn deltagerne i grupper som har ansvar for matlaging, rydding og andre aktiviteter. Del deltageren inn i ryddegrupper med ansvar for forskjellige områder når dere rydder før dere drar hjem igjen.  

 • Lag evalueringsskjemaer som deles ut til deltagerne. Ta godt vare på disse og gå gjennom dem etter hytteturen.

 • Ta godt vare på alle som kommer, pass på at alle har det bra og at ingen blir sittende alene. Det viktigste med en hyttetur er at alle har det hyggelig!

 

Etter arrangementet

 • Rydd etter hytteturen. Lokalet skal se ut som det gjorde da dere kom. Sett på plass stoler og bord om dette har blitt flyttet på og rydd opp mat, søppel eller andre ting som blir liggende igjen.

 • Evaluer hytteturen i styret. Hva gikk bra og hva kunne vært bedre?