Når man holder en aksjon ønsker man å skape oppmerksomhet rundt saker som er viktige for HU. Når man holder en aksjon, samler man medlemmer og kjemper for en sak. Det kan også være bra å oppnå medienes søkelys og få større oppmerksomhet rundt saker som er viktige for HU. En aksjon skal ha et tydelig budskap som er lett å oppfatte. Aksjoner er tidsbegrensede og intensive. Det er også bra om aksjonen er morsom å delta i og den bør være tankevekkende og engasjerende.

Planlegging

 • Sett dato og klokkeslett. Planlegging av aksjonen burde starte tidlig.
 • Velge en sak og et mål for aksjonen. Velg saker som Humanistisk Ungdom kan stille seg bak. Er du i tvil kan du sjekke nettsiden om organisasjonenes meninger
 • Tenk gjennom hva du ønsker å oppnå med aksjonen og hvordan du skal oppnå dette.
 • Tenk gjennom hvordan du vil fremstille saken og hvordan du vil vinkle den.
 • Finn et sted som egner seg for aksjonen. Husk at man ønsker mye oppmerksomhet.
 • Få tillatelse til aksjonen av politiet eller kommunen. Gi beskjed om: Hvem dere som skal holde aksjonen er, hvem de ansvarlige er. Hvor aksjonen skal være. Hva som skal skje, hva aksjonen handler om. Når aksjonen skal være. Hvor mange som kommer til å delta på aksjonen. Om det skal være bruk av musikk, ropert eller lignende. Her er et eksempel på hvordan du kan skrive en søknad. 
 • Om noe under aksjonene koster penger kan du sjekke om lokallaget har penger på kontoen som kan brukes, eller du kan søke om penger fra HU-fondet
 • Det er også mulig å inngå samarbeid med andre organisasjoner eller politikere med samme syn på saken når dette passer. Ta i så fall kontakt med disse i god tid.
 • Fordel ansvarsoppgaver. Lag en liste over hvem som skal gjøre hva og til hvilken frist.

 

Gjennomføring

 • Mobiliser! Det blir ikke aksjon uten folk. Sørg for at så mange som mulig får vite om aksjonen. Gi ut informasjon i god tid. Lag et arrangement på Facebook og inviter venner. Du kan sende e-post til lokallagets medlemmer. Om du ønsker å nå ut til flere en lokallagets medlemmer kan du kontakte i Human-Etisk Forbunds fylkeslaget der du bor, og spør hvordan du kan gjøre det. Du kan henge opp plakater, dele ut flyers, sett inn annonse i lokalavisa og snakk om filmkvelden med venner og bekjente.
 • Informer pressen om aksjonen. Skriv en pressemelding til pressen lokalt og send ut før aksjonen. Dette bør gjøres tidlig. Man kan også sende en pressemelding etter fullført aksjon, og fortelle hva man har gjort. Ta bilder av aksjonen og skriv en kort tekst som kan sendes til lokalaviser. Her er et eksempel på en pressemelding
 • Gjør dere synlige. Bruk bannere, flyers, plakater, slagord eller annet materiell for å vise hvem dere er og hva dere står for og mener. Det kan være morsomt å arranger en workshop for medlemmer hvor dere lager materiell til aksjonen.

 

Etter aksjonen

 • Rydd opp alt som blir liggende igjen etter aksjonen.
 • Evaluer aksjonen i styret. Hva gikk bra og hva kunne vært bedre?