Få besøk av bistands-ambassadør Gina

Visste dere at Human-Etisk forbund driver bistandsprosjekter i samarbeid med Norsk Folkehjelp i både Irak og Rwanda? En av ambassadørene er Gina Sutterud Warland fra HU, og hun vil gjerne komme på besøk og fortelle dere om reisen sin til Rwanda og bistandsprosjektene!

Prosjektet i Irak omhandler folkegruppen Jezidiene, en minoritet som hver dag blir jaktet på og jaget av ISIL. Når ISIL får tak i dem, blir jentene og damene tatt til sexslaver, mennene drept og guttene rekruttert inn i terrororganisasjonen. Vårt arbeid og våre penger går til krisehjelp, beskyttelse og legehjelp til kvinner og jenter som har unnsluppet ISIL. Vi gir støtte til barn som har blitt foreldreløse, og hjelper familiene slik at de skal kunne klare seg i etterkant av å ha mistet noen til ISIL.

I Rwanda jobber vi for å endre tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Etter det forferdelige folkemordet i 1994 måtte hele samfunnet bygges opp på nytt. Dessverre har ikke kvinnene fått vært med i denne prosessen. Kvinnene blir sett på underlegne mannen, og fysiske, psykiske, økonomiske og seksuelle overgrep er vanlig i mange, mange hjem. Vi jobber for at kvinner i større grad får ta del i demokratiske prosesser og avgjørelser som berører deres liv, både på grasrotnivå gjennom kvinnegrupper, informasjonsspredning og tilbud av tilfluktssentre, og opp imot myndighetene.

Hva innebører et besøk?

Gina kan tilby et foredrag om prosjektene med spesiell vekt på Rwanda, og eventuelt en liten workshop/aktivitet på slutten. Opplegget varer ca. en time.

Hvem passer dette for?

Dette er et arrangement som fint kan arrangeres på egenhånd i lokallagene, eller som dere kan samarbeide om flere HU-lokallag i mellom. Eventuelt kan dere prøve å få til et samarbeid med et av Norsk Folkehjelp solidaritetsungdoms lokallag?

Hvem betaler reise?

Lokallaget kan søker penger fra HU-fondet, eventuelt har HEF avsatt midler til å betale om nødvendig. 

Hvis dere vil lese mer om bistandsprosjektene, kan dere besøke https://korpset.human.no/

Dersom deres lokallag vil ha besøk, kan dere kontakte Gina på: