Leserinnlegg

Her er noen tips om hvordan du kan skrive leserinnlegg.

I et leserinnlegg henvender man seg direkte til leseren. Du prøver å overbevise leseren om dine meninger om saken. Et leserinnlegg bør preges av at du brenner for noe. Skriv om noe som er viktig for deg. Når du skriver et leserinnlegg er det du selv som er ansvarlig for budskapet. Et leserinnlegg er ikke formidlet av en journalist.

Når du skriver et leserinnlegg må du også tenke på oppbygningen av teksten. For at saken skal være interessant for leseren må overskriften fange oppmerksomheten. I en kort innledning forteller du om hovedargumentet ditt. Si hva du skal skrive om og hvorfor du skriver om dette. I hoveddelen bør du skrive kort, troverdig og overbevisende. Et virkemiddel du kan bruke er å skrive minst tre argumenter for ditt budskap eller din mening. Forhold deg objektivt og bruk et saklig språk. Avslutning: Som en avslutning kan du fortelle om hvordan du ser veien videre. Finnes det en løsning på problemer eller konflikten? Husk en underskrift med fullt navn og organisasjonen du representerer. Det viktig at du tenker over om det du skriver er meninger organisasjonen kan stå for, og at de ikke bare er dine egne.

Før du sender leserinnlegget til avisen kan det være lurt å få noen andre til å lese gjennom teksten og kontrollere for skrivefeil og annet.

Eksempel på leseringlegg fra SST - om skolegudstjenester.