Bli medlem i Humanistisk Ungdom

Humanistisk Ungdom er organisasjonen for deg fra 15 til 25 år som har et humanistisk livssyn.
Medlemskontingenten er 50 kr i året.

Medlemmer av Humanistisk Ungdom er også medlemmer av Human-Etisk Forbund.
Medlemskap i vår moderorganisasjon er gratis fram til du fyller 26 år.

Du må selv melde deg ut av Den norske kirken eller andre tros- og livssynssamfunn. På denne nettsiden kan du sjekke om du er medlem av Den norske kirke, og eventuelt melde deg ut: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlemskap/sjekk-om-du-er-medlem-i-den-norske-kirke/

Staten krever at vi registrerer fødselsnummeret til våre medlemmer. Vi deler ikke fødselsnummeret med noen. Les vår erklæring om personvern helt nederst på denne siden.