Religion i andre fag

Humanistisk Ungdom mener at religionsundervisning aldri skal være forkynnende og at man ikke skal undervise i religion utenfor livssynsfaget.

I dag er skolen delt opp slik at det skal være enkelt å skille mellom forskjellige fag. Man skal lære om matematikk i matematikkundervisningen og man lærer ikke spansk i naturfag. Humanistisk Ungdom mener det er veldig uheldig hvis for eksempel naturfagsundervisningen blir preget av religiøse virkelighetsoppfatninger eller hvis religiøs argumentasjon får prege samfunnsfag og seksualundervisning.

Humanistisk Ungdom mener det er nødvendig å ha forståelse for religiøse synspunkter og at det derfor er viktig med et livssynsnøytralt religionsfag i skolen. Undervisning i religion skal ikke skje i andre fag. Samtidig kan religiøse tekster og eksempler være relevante for å forklare utviklingen av det norske samfunnet eller andre kulturer, men det er viktig at de aldri brukes til forkynnelse. Vi mener det er stor forskjell på å lære om en religions plass i historien og religionens egne historier. Læreren kan formidle kulturarv og religiøs tradisjon uten å gå inn på religiøse budskap.