Vitenskapsforståelse

I et stadig mer avansert samfunn er det viktig at befolkning forstår teknologien de bruker og litt av vitenskapen bak.

Særlig viktig er forståelsen av hvordan vitenskap skjer, hvorfor man kan stole på god vitenskap og hvorfor man trygt kan overse det når media skriver «Ny forskning viser at […] er kreftfremkallende» eller neste uke «at […] er sunt tross alt». I humanismen er mye av virkelighetsforståelsen basert på vitenskap, rasjonalitet og kritisk tenkning. Også derfor er vitenskapsforståelse og kritisk tenking særlig viktig for Humanistisk Ungdom.

Vrangforestillinger og myter ødelegger for den gode samfunnsdebatten som skal løse utfordringene vi står ovenfor. De tar bort oppmerksomhet fra ting som er viktigere og gjør at dårlige løsninger vinner frem som nødvendigheter. Humanistisk Ungdom er ikke en vitenskapelig autoritet, men vil støtte opp om arbeid med folkeopplysning og myteknusing.

Vitenskapsformidling til folk flest skjer gjennom media – som i større grad må være sitt ansvar mer bevisst og ikke gjøre en sensasjon ut av alle vitenskapelige resultater de omtaler. Både media, forskere og andre vitenskapsformidlere må omtale funn på en måte som ikke undergraver vitenskapens troverdighet.