Vitenskapsforståelse

Virkelighetsforståelsen til Humanistisk Ungdom baserer seg på vitenskap, rasjonalitet og kritisk tenkning.

Diskusjoner basert på vrangforestillinger får man ikke noe ut av, derfor mener vi at det er viktig å motarbeide vrangforestillinger i samfunnet. Vitenskapsforståelsen fremmet i media er ofte mangelfull og skadelig for oppfatningen av vitenskap i samfunnet. Det er viktig med god vitenskapsformidling fordi det øker kunnskapsnivået i samfunnet og gjør befolkningen i stand til å tenke kritisk. Som vitenskapsformidler er det viktig å gi en sannferdig fremstilling av forskningen som ikke er farget av egne interesser.

  • Humanistisk Ungdom ønsker større grad av kritisk tenkning i samfunnet.
  • Humanistisk Ungdom vil støtte opp om arbeidet med folkeopplysning.
  • Humanistisk Ungdom vil arbeide med myteknusing.
  • Humanistisk Ungdom vil fokusere på bedre vitenskapsformidling fra forskere.
  • Humanistisk Ungdom mener at vitenskapsformidlere, som for eksempel media, må være bevisste på at de har makt til å påvirke meninger.