Rituell Omskjæring

Humanismens verdigrunnlag ligger i menneskerettighetene og enkeltmenneskets verdi, og dette er dermed grunnleggende verdier for Humanistisk Ungdom

I dag er det slik at foreldre uten annen grunn enn eget ønske kan gjøre et fysisk inngrep i guttebarnets kjønnsorgan, uten at barnet har mulighet til å motsette seg dette. Virkningene av rituell omskjæring er irreversible, og foreldrene påtvinger dermed barnet et religiøst stempel personen må leve ut livet med.

Humanistisk Ungdom mener det er en god ting at mennesker får hjelp til å utøve sitt livssyn, men at foreldre ikke skal kunne gjøre irreversible inngrep i barnets kropp uten medisinsk grunn. Dette gjør rituell omskjæring av barn under myndighetsalder til en trussel mot livssynsfriheten.

Humanistisk ungdom krever at:

  • Foreldre ikke skal kunne påføre barn rituelle irreversible merker
  • Rituell omskjæring av barn under 18 år forbys
  • At rituell omskjæring for personer over myndighetsalder tilbys i det norske helsevesenet