Psykisk Helse

Psykisk helse har de siste årene blitt mer og mer utbredt som tema i samfunnet, samtidig har vi sett en betydelig økning i ungdommer som sliter med dette. I livssynshumanismen vil det være naturlig å ville ønske å ha et samfunn som tar vare på folk som måtte slite, psykisk som fysisk.

  • Humanistisk ungdom krever at Norge aktivt skal jobbe for forebygging av psykiske lidelser
  • Humanistisk ungdom krever at psykisk helse skal anerkjennes på lik linje med fysisk helse
  • Humanistisk ungdom krever at det skal være et kompetent psykisk helsetilbud i alle kommuner
  • Humanistisk ungdom krever at det etableres flere og bedre lavterskeltilbud for ungdom, som for eksempel samtalepartner eller skolepsykolog.
  • Humanistisk Ungdom krever at relevant psykisk helsetilbud blir lettere å oppsøke for de som trenger det.
  • Humanistisk ungdom krever at kunnskapen om psykisk helse blant folk økes, ved hjelp av økt åpenhet og dialog rundt tema.