Klima

Menneskeskapte klimaendringer truer med å ødelegge liv på jorden. Humanistisk Ungdom mener at klimaendringer er av de største utfordringene menneskeheten står ovenfor.

Humanistisk Ungdom mener vi som mennesker har et ansvar for å løse for problemet vi selv har skapt. Alle har rett til et levelig klima, noe klimaendringer på sikt vil true. Humanistisk Ungdom regner det som grunnleggende humanistiske verdier å ønske alle mennesker et godt og verdig liv. Dette inkluderer fremtidige generasjoner. Som humanister har vi et ansvar for at de som kommer etter oss har et godt klima å leve i.

  • Humanistisk Ungdom støtter klimavalgalliansen.
  • Humanistisk Ungdom mener verden bør jobbe for å nå 1,5 gradersmålet.
  • Humanistisk Ungdom krever at Norge minimum oppfyller det vi har forpliktet oss til gjennom klimaavtalen COP21.
  • Humanistisk Ungdom mener at Norge bør satse økonomisk på forskning på miljøvennlig energi.