Klima

Humanistisk Ungdom mener at klimaendringer er av de største utfordringene menneskeheten står ovenfor. Som humanister har vi et ansvar for at de som kommer etter oss har et godt klima å leve i.

Virkelighetsforståelsen til Humanistisk Ungdom baserer seg på vitenskap, rasjonalitet og kritisk tenkning. Vi vet at menneskeskapte klimaendringer truer med å ødelegge liv på jorden. Humanistisk Ungdom mener derfor at klimaendringer er av de største utfordringene menneskeheten står ovenfor. Som mennesker har vi et ansvar for å løse for problemet vi selv har skapt.

Alle har rett til et levelig klima. Humanistisk Ungdom regner det som grunnleggende humanistiske verdier å ønske alle mennesker et godt og verdig liv. Dette inkluderer fremtidige generasjoner. Som humanister har vi et ansvar for at de som kommer etter oss har et godt klima å leve i.

Humanistisk Ungdom mener at en del av løsningen på klimaproblemene er utvikling av nye og miljøvennlige måter å skaffe energi på. Av den grunn bør Norge satse økonomisk på forskning på miljøvennlig energi.

Hvert år arrangerer FN klimatoppmøter for alle som har signert Klimakonvensjonen. På klimatoppmøtet i Paris 2015 ble verdens land enige om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader før århundret er over. I tillegg skal de gjøre alt de kan for at den ikke skal stige mer enn 1,5 grader. Den eneste måten vi kan nå disse målene på er gjennom å kutte i klimagassutslipp.

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å gjøre det vi kan for å unngå farlige, menneskeskapte klimaendringer. Humanistisk Ungdom krever derfor at Norge skal holde sine løfter i Parisavtalen og jobbe aktivt mot 1,5-gradersmålet.