Flyktninger og papirløse

I humanismen og menneskerettighetene er alle mennesker verdt like mye. Medmenneskelighet, solidaritet og humanitært ansvar er viktige humanistiske verdier.

I Norge lever det mange papirløse som har bodd i landet lenge, noen i over 16 år. Dette er mennesker som står nesten uten rettigheter, og de lever ofte i stor nød. Det er også mange mennesker som kommer til Norge som flyktninger fra krig, terror og nød. Humanistisk Ungdom mener det er en naturlig konsekvens av det humanistiske livssynet å ha en inkluderende, solidarisk og medmenneskelig holdning til flyktninger og papirløse i Norge.

  • Humanistisk Ungdom vil jobbe for at papirløse får innfridd sine menneskerettigheter.
  • Humanistisk Ungdom mener at alle mennesker fortjener et verdig liv uten krig, nød eller terror.
  • Humanistisk Ungdom mener at menneskeverdet må ligge til grunn for asylpolitikken.