Flyktninger og papirløse

Menneskerettighetene sier at alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. Likeverd er også en viktig humanistisk verdi, sammen med medmenneskelighet, solidaritet og ansvar for andre mennesker.

I Norge lever det mange mennesker som av ulike grunner er papirløse. Noen av disse har vært i landet så lenge som over 16 år. Papirløse lever i dag uten de samme frihetene og rettighetene som alle andre, og mange lever i stor nød. I tillegg kommer det mange mennesker til Norge som flyktninger. Dette er en konsekvens av at vi lever i en globalisert verden, der mennesker blir tvunget på flukt på grunn av krig, konflikt, terror og nød. Humanistisk Ungdom mener at som humanister er det naturlig å ha inkluderende, solidariske og medmenneskelige holdninger til flyktninger og papirløse i Norge. 

Alle mennesker fortjener å leve et verdig liv uten krig, nød eller terror. Humanistisk Ungdom mener at menneskeverdet må ligge til grunn for asylpolitikken.