Atomvåpen

Atomvåpen er av de farligste våpnene mennesket har skapt. I tillegg til sprengkraften fører atomvåpen til et ulevelig miljø der den treffer, og virkningene skaper konsekvenser også langt frem i tid.

I dagens situasjon ser man at statene som besitter atomvåpen ikke ønsker nedrustning, samtidig som de er opptatt av at ingen andre skal skaffe seg denne type våpen. Bruken av atomvåpen strider mot menneskerettighetene på flere punkter og bør forbys gjennom internasjonale juridisk bindende avtaler.

  • Humanistisk Ungdom støtter kravet om en global nedrustning av atomvåpen.
  • Humanistisk Ungdom Ungdom krever et internasjonalt forbud mot bruk av atomvåpen.
  • Humanistisk Ungdom mener at Norge bør slutte seg til det internasjonale oppropet mot atomvåpen ICAN.