Atomvåpen

Atomvåpen er av de farligste våpnene mennesket har skapt. Humanistisk Ungdom krever et internasjonalt forbud mot bruk av atomvåpen.

I tillegg til sprengkraften fører atomvåpen til et ulevelig miljø der den treffer. De ødeleggende virkningene av stråling fra atomvåpen har konsekvenser langt frem i tid. Atombomben vil ramme langt flere enn kun de som treffes av selve eksplosjonen, som regel vil store mengder sivile rammes. Av blant annet disse grunnene strider bruken av atomvåpen mot menneskerettighetene. Bruk av atomvåpen bør derfor forbys gjennom internasjonale avtaler. Humanistisk Ungdom mener at Norge burde gå foran i kampen for en slik avtale, blant annet ved å støtte FN-resolusjoner mot atomvåpen.

Humanistisk Ungdom støtter kravet om en global nedrustning av atomvåpen. I dagens situasjon ser man gjerne at stater som besitter atomvåpen ikke ønsker å ruste ned før andre stater gjør det. Dette har ført til en stillstand der noen enkelte stormakter fortsatt besitter atomvåpen, samtidig som de ofte jobber for å hindre andre stater i å skaffe seg dem. For å få opp tempo på nedrustningen mener vi at en juridisk bindende avtale ville hjulpet, ettersom dette ikke bare tvinger men også gir stormaktene trygghet til å kvitte seg med våpnene.