Aktiv Dødshjelp

Mennesker som er syke og døende fortjener en verdig avslutning på livet. Mange personer har uforutsigbare og smertefulle sykdommer som de kommer til å dø av. De har gjerne dødsangst og har ingen mulighet til å planlegge fremtiden, hverken på kort eller lang sikt. Humanistisk Ungdom, og humanister forøvrig, mener ingen mennesker skal lide unødig smerte.

Råderetten over eget liv og egen kropp er en viktig verdi i humanismen, og Humanistisk Ungdom mener det er feil å tvinge en person som ønsker å råde over egen død til å leve, med mindre vedkommende har psykiske lidelser som gjør dem uberegnelige da disse ikke vil være i stand til å råde over eget liv.

 Aktiv dødshjelp bør skje under kontrollerte omstendigheter, og under ingen omstendighet skal en annen person være direkte ansvarlig for døden av en pasient som tar i bruk en slik tjeneste. Pasienten skal selv fysisk utføre aktiviteten som medfører hens død.

  • At det ikke er anledning for at leger reserverer seg mot å henvise pasienter som øns ker å ta i bruk aktiv dødshjelp.
  • At pasienter som tar i bruk aktiv dødshjelp skal utredes psykisk for å vurdere tilregnelighet.
  • At offentligheten åpner for utredning av aktiv dødshjelp for døende mennesker som ønsker kontroll over eget liv.