Mer enn sex

«Mer enn sex»-kampanjen våren 2016 handlet om hvordan vi trenger bedre seksualundervisning i den norske skolen.

Seksualundervisning har i lang tid vært en vanskelig del av den norske undervisningen. Kvaliteten og innholdet varierer fra skole til skole og fra klasse til klasse. Noen opplever moraliserende og normativt begrensende undervisning, mens andre opplever overdrevent informative opplegg. Dette medfører at ungdom kan oppleve en stor grad av press, og opplever det vanskelig å få svar i skolen.

Humanistisk Ungdom mener det er viktig at elever får en god seksualundervisning, som både kan bidra til trygghet for enkeltindividet og kunnskap blant ungdom som gruppe. Seksualitet er sentralt i de fleste menneskers liv og det må legges til rette for at ungdom kan få kunnskap, møte forståelse og få et sunt og rasjonelt forhold til egen og andres seksualitet og identitet. Det er viktig at seksualundervisning, forstått som undervisning om seksualitet, grensesetting og identitet, er en gjennomgående del av utdanningsløpet.

Illustrasjonene

Blomster og bier - Gi oss et språk til å snakke om sex | Mer enn sex

Illustrasjonene laget for kampanjen finner du her. De er tilpasset deling på sosiale medier.