Atomvåpen er av de farligste våpnene mennesket har skapt. I tillegg til sprengkraften fører atomvåpen til et ulevelig miljø der den treffer, og virkningene skaper konsekvenser også langt frem i tid.

I dagens situasjon ser man at statene som besitter atomvåpen ikke ønsker nedrustning, samtidig som de er opptatt av at ingen andre skal skaffe seg denne type våpen. Bruken av atomvåpen strider mot menneskerettighetene og ble i 2021 forbudt etter internasjonal lov. Likevel har ikke Norge verken signert eller ratifisert FNs atomvåpenforbud. 

 

  • Humanistisk Ungdom støtter kravet om en global nedrustning av atomvåpen. 

  • Humanistisk Ungdom krever at Norge signerer og ratifiserer FNs atomvåpenforbud.