Landsmøte 2021

Velkommen til landsmøte i Humanistisk Ungdom!

Humanistisk Ungdoms 14. ordinære Landsmøte avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 28.-30. Mai 2021, så fremt smittesituasjonen tillater det. Dersom det blir nødvendig, vil det bli benyttet et digitalt alternativ. 

Her møter representanter (delegater) fra lokallagene, Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen. Delegatene utøver sammen den høyeste myndigheten i Humanistisk Ungdom. Delegatene velges på lokallagenes årsmøter. 

 

Foreløpig saksliste 

Sak 01/21 Konstituering 

Sak 02/21 Årsberetning 

Sak 03/21 Regnskap 2019 

Sak 04/21 Medlemskontingent 

Sak 05/21 Vedtektsendringer 

Sak 06/21 Arbeidsprogram 2021/2022 

Sak 07/21 Plattform 2021-2023 

Sak 08/21 Uttalelser 

Sak 09/21 Valg 

  • Av leder 

  • Av organisatorisk nestleder 

  • Av medlemmer til Sentralstyret 

  • Av revisor 

  • Av Valgkomité 

  • Av Kontrollkomité 

Endelig saksliste med sakspapirer blir offentliggjort og utsendt til de valgte delegatene senest 7. mai 2021. Saker som ønskes behandlet må være sendt til sentralstyret innen 7. mars, disse kan sendes til ungdom@human.no. 

Ønsker du å stille til valg? Trykk her!

Er du direktemedlem (bor ikke innenfor et lokallag) og ønsker å være delegat på landsmøtet? Trykk her!

Denne siden kommer til å oppdateres løpende med siste informasjon om landsmøtet

Vel møtt til landsmøte!