Send oss ditt kirkevalgkort!

Nyheter
Du har helt sikkert fått med deg at det er valg i år, men viste du at det er valg i kirken også? Hvert gjerde år har kirken et eget valg, og for mange er dette første gang på de får vite at de er medlem i kirken. En stor del av kirkens medlemmer vet nemlig ikke at de er medlem, mye fordi de aldri har meldt seg inn. Har du fått kirkevalgkort i år, men kommer ikke til å bruke det? Send det til oss og bli med i trekningen av gavekort på tusen kroner hos ticketmaster.

Hver gang det er valg i den norske kirke sender de ut valgkortene sine til over tre og en halv million nordmenn. Hvor mange av dem som forventet å få dette er litt vanskelig å si, men det vi vet er at ved sist valg var det bare 16% som brukte stemmeretten i sin. Det betyr at over 3 millioner medlemmer heller satt hjemme, og dette var rekordhøy valgdeltakelse. Hvis vi ser dette i sammenheng med at under halvparten av kirkens medlemmer faktisk tror på gud, kan man jo lure på hvorfor så mange har meldt seg inn? Svaret er at mange av dem faktisk aldri har gjort det.

 

Rotet med kirkens medlemmer går langt tilbake i tid og er ganske så omfattende. Først var det situasjonen da de skulle lage et digitalt medlemsregister, der nesten samtlige nordmenn ble meldt inn. Istedenfor å føre over de faktiske medlemmene valgte man heller å melde inn absolutt alle, og så fjerne de man antok at ikke ville være medlem. Dermed kunne man fint ha meldt seg ut av kirken tidligere, men plutselig være medlem igjen.

 

Frem til sånn ca. 2015 ble heller ikke utmeldinger nødvendigvis registrert av kirken. Mange kunne også få tilsendt kirkevalgtkort, selv om de for lengst var utmeldt. Noen steder virket det rett og slett som om kirken sendte ut utmeldingsattester, uten å faktisk ta dem ut av registeret. Selv om ting har blitt bedre de siste årene, opplever vi fortsatt at personer ikke får meldt seg ut og andre får valgkort selv om de ikke er medlem. Mange har blitt, og noen blir fortsatt, holdt som medlem i kirken mot sin vilje. Da hjelper det heller ikke at den vanligste måten å bli meldt inn på ikke er direkte frivillig, ettersom barnet ikke velger dåpen selv.

 

Humanistisk Ungdom respekterer at livssyn selv kan velge hvordan man melder seg inn, men vi er nødt til å vite at de faktisk ønsker å være medlem senere i livet. Sånn som det er i dag kan man bli døpt, og så være medlem av kirken resten av live uten å vite om det selv. Sånn synes ikke vi at det er greit å holde på, derfor mener vi at alle medlemmer i livssynsamfunn jevnlig burde måtte bekrefte sitt medlemskap. Det kan godt være noen år i mellom hver gang, men man må aktivt ta stilling til om man vil være en del av livssynet. Den norske staten bruker tross alt flere milliarder på tros- og livssynsamfunn hvert år, og da bør vi kunne vite at medlemmene det skal gå til ønsker å være med.