Er det deg vi leter etter?

Nyheter
Vi søker en engasjert person til den nye stillingen vår. Organisasjonssekretæren skal blant annet ha ansvar for kommunikasjon og oppfølging av lokallag. Vi gleder oss til å få en ekstra ressurs med på laget!

Se også utlysningen på finn.no

 

Til stillingens kommunikasjonsarbeid ligger

 • Administrasjon av HUs kontoer i sosiale medier
 • Arbeid med tradisjonelle medier, herunder innsalg, pressemeldinger og kronikkskriving
 • Design av grafiske elementer i tråd med HUs grafiske profil
 • Ansvar for nyhetsbrev og nettsider

Til stillingens lokallagsarbeid ligger

 • Proaktiv oppfølging av HUs lokallag og frivillige
 • Lokallagsadministrasjon, sikre oppfylling av formelle krav
 • Skolering av tillitsvalgte og lokallag, kompetansebygging i organisasjonen
 • Oppfølging av Sentralstyrets lokallagsutvalg
 • Administrasjon av HU-fondet (Frifondmidler)

Øvrige arbeidsoppgaver som kan forventes å tilfalle stillingen er

 • Rekrutteringsarbeid
 • Kampanjearbeid
 • Arrangere seminarer
 • Landsmøteforberedelse
 • Andre forefallende oppgaver

Det forventes at man har gode evner til å sette i gang prosesser og ta initiativ i egen arbeidshverdag. Stillingen legger opp til stor grad av selvstendighet i eget arbeid.

Søkere bør ha god kjennskap til frivillige organisasjoner, og helst ungdomsorganisasjoner. Det er ønskelig at man også har erfaring fra lokallagsarbeid.

Påkrevde kvalifikasjoner

 • Svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med skolering og/eller pedagogisk arbeid
 • Erfaring med kommunikasjon og pressearbeid
 • Forståelse og kunnskap om sosiale medier

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med støtteordninger for frivillige ungdomsorganisasjoner, særlig Frifond organisasjon.
 • Erfaring med produksjon av videosnutter og grafiske elementer.
 • Kjennskap til IT-verktøy som brukes i organisasjonen, herunder grunnleggende kontorverktøy og de ulike Adobeprogrammene

Personlige egenskaper

 • Samfunnsorientert, og har interesse av livssynspolitiske saker.
 • God estetisk sans og kreativitet.
 • Initiativrik, god gjennomføringsevne, og arbeider strukturert.
 • Du er fleksibel. Du evner å skifte retning i arbeidet ditt, å påta deg nye arbeidsoppgaver, også i travle perioder.

Humanistisk Ungdom holder til i lyse lokaler på Grønland i tilknytning til Human-Etisk Forbunds hovedkontor. Her sitter vi i et lite landskap hvor generalsekretær, leder og de to nestlederne våre har kontorplass, og jobber tett sammen. Vi har kjernetid fra 9-15 hver dag, men denne vil kunne tilpasses kvelds- og helgearbeid. Livet i lokallagene er sjeldent parallelt med vanlig arbeidstid. En del kvelds- og helgearbeid må derfor påregnes.

Humanistisk Ungdom er ungdomsorganisasjonen til livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. På grunn av arbeid med organisasjonens politikk og ideologi, må den ansatte kunne stille seg bak Humanistisk Ungdoms verdier og formål, og vil bli spurt om dette i et intervju.

Stillingen har en lønnsramme innenfor Statens lønnstrinn 19 og 34. Nyansatte blir innplassert på et trinn i lønnsspennet i tråd med tjenesteansiennitet, utdanning og erfaring i relevante stillinger og/eller verv.
Det gjøres oppmerksom på at politiattest skal framlegges ved ansettelse for arbeid med barn og unge.

Søknad og CV sendes til HUstilling@human.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Astri Sjoner: 909 94 734 (mellom 9 og 15) eller e-post astri.sjoner@human.no.

Ønsket oppstart snarest mulig, eller etter avtale. Søknadsfrist er 18. februar. Intervjuer vil gjennomføres fra og med uke 9.