Refusjon av deltakeravgift for sommerleir 2017

Her finner du informasjon om hvilke lag i Human-Etisk Forbund som tilbyr refusjon av deltakeravgift for Humanistisk Ungdoms sommerleir 2017. Siden blir oppdatert fortløpende.

Har du spørsmål om refusjon av deltageravgift må du henvende deg direkte til HEF i fylket der du bor (se human.no).

Akershus

Hvis du bor i Akershus kan du få refundert 1000 kroner.

Send inn søknad med:
- Kvittering for betalt deltageravgift
- Fullt navn
- Adresse
- E-post
- Kontonummer

Søknaden sendes til akershus@human.no innen 15.august 2017.

Aust-Agder

Hvis du bor i Aust-Agder kan du få refundert halvparten av deltakeravgiften dersom du er medlem eller konfirmant.

Send inn søknad med:
- Kvittering for betalt deltageravgift
- Fullt navn
- Adresse
- Medlemsnummer (send SMS til 2377 med kodeord HEF NR)
- Kontonummer

- svar på om du kan tenke deg å snakke om sommerleiren med konfirmantene i 2018

Søknaden sendes til aust-agder@human.no innen 1.september 2017.

Buskerud

Hvis du bor i Buskerud kan du få refundert halve deltageravgiften.

Send inn søknad med:
- Kvittering for betalt deltageravgift
- Fullt navn
- Adresse
- Kontonummer

Søknaden sendes til buskerud@human.no innen 1.september 2017.

Nord-Helgeland

Nord-Helgeland dekker kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy. Bor du i Nord-Helgeland kan du få refundert 1000 kroner av deltageravgiften.

Send inn søknad med 
- Bekreftelse på deltagelse fra HU
- Fullt navn
- Kontonummer

Søknaden sendes til konfirmasjonsutvalg.rana@gmail.com innen 20. august 2017.

Oslo

Hvis du bor i Oslo kan du få refundert 1000 kroner.

Send inn søknad med:
- Kvittering for betalt deltageravgift
- Fullt navn
- Adresse
- E-post
- Kontonummer

Søknaden sendes til oslo@human.no innen 15.august 2017.

Salten

Hvis du bor i Salten kan du få refundert hele deltakeravgiften dersom du er medlem og halve deltakeravgiften dersom du er konfirmert Humanistisk i 2017. Inntil 5 deltakere får refusjon.

Send inn søknad med:
- Kvittering for betalt deltageravgift
- Fullt navn
- Adresse
- E-post
- Kontonummer
- Personnummer

Søknaden sendes til husalten@gmail.com innen 30. august 2017.

Sogn og Fjordane

Hvis du bor i Sogn og Fjordane kan du få refundert hele deltakeravgiften. Inntil 5 deltakere får refusjon.

Send inn søknad med:
- Kvittering for betalt deltageravgift
- Fullt navn
- Adresse
- E-post
- Kontonummer

Søknaden sendes til sognogfjordane@human.no innen 1.august 2017.

Vestfold

Hvis du bor i Vestfold kan du få refundert 50% av deltakeravgiften.

Inntil 5 deltakere får refusjon dersom de er medlemmer av HU eller er konfirmant i 2017.

Send inn søknad med:
- Kvittering for betalt deltageravgift
- Fullt navn
- Adresse
- E-post
- Kontonummer

Søknaden sendes til vestfold@human.no innen utgangen av august 2017.

Søknad kan også sendes til:

Human-Etisk Forbund, Vestfold fylkeslag

PB 482 Sentrum

30101 Tønsberg